Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Utökad universellt föräldrastöd

Aktivitet

Samverkan för utökat universellt föräldrastöd till tonårsföräldrar. Syftet är att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling samt maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.

Uppföljning

Genomförd inventering och påbörjad samverkan.

Samordningsansvarig

  • Länsstyrelsen

Samverkanspartner

  • Sektion Folkhälsa
  • Kommunal utveckling
  • Elevhälsan i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
     

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-03-31
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård