Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Säkra kvalitet av ungdomsmottagningarna

Aktivitet

Genomföra kvalitetssäkring och utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Syftet är att ungdomar och personal tillsammans utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten utifrån ungdomars behov för att må bra fysiskt, psykiskt, sexuellt och socialt.

Uppföljning

  • Framtagna kvalitetsindikatorer
  • Framtagen modell för uppföljning och kvalitetssäkring.

Samordningsansvarig

  • Folkhälsa och sjukvård

Samverkanspartner

  • Qulturum
  • Kommunerna i Jönköpingslän
  • Kvinnoklinikerna i Jönköpings län
  • Övriga berörda aktörer
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Kvalitetsuppföljning genomförd

Rapport UM 2016 jan-okt

 

2016

T1 T2 T3
 

 

Kommentarer Bilagor och filer
Kvalitetsindikatorerer framtagna och antagna Indikatorerna

 

Uppdaterad: 2017-08-25
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård