Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kartläggning av äldres hälsa

Aktivitet

Genomföra en kartläggning med syfte att få en helhetsbild av äldres hälsa utifrån tillgänglig befolkningsstatistik. 

Uppföljning

Genomförd kartläggning med revidering var tredje år.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

  • Ingen
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Kartläggningen är genomförd Äldres hälsa i Jönköpings län, 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster) 

 

Uppdaterad: 2016-12-01
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård