Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Sund Smart Stark Senior!

Aktivitet

Utveckling av konceptet ”Sund Smart Stark Senior!” – idrottsskola för seniorer. Syftet är att främja ett hälsosamt åldrande och välmående, inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt skapa livslång rörelseglädje för seniorer 65+.

Uppföljning

  • Deltagaruppföljning och fortsatt deltagande i föreningsaktivitet.
  • Antal kommuner och föreningar som deltar.

Samordningsansvarig

  • Smålandsidrotten

Samverkanspartner

  • Sektion Folkhälsa
  • Kommunerna i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Sund Smart Stark Senior genomförs i en kommun per termin. VT 2016 har vi varit i Gnosjö, HT 2016 blir i Aneby. Projektplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård