Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Lärcaféer

Aktivitet

Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i hälsofrämjande aktiviteter. Syftet är att utveckla lärcaféer som modell för hälsofrämjande mötesplatser.

Uppföljning

Forskningsbaserad deltagaruppföljning.

Samordningsansvarig

  • Hälsohögskolan
  • Institutet för gerontologin

Samverkanspartner

  • Sektion Folkhälsa
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Aktiviteten avslutat ej fått sökta pengar.

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Pilotprojekt är avslutet. Avslag på sökta medel från FORSS (bidragsgivare). Ny ansökan kommer att göras HT 2016. Rapport från pilotprojektet (öppnas i nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård