Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Förebygga ohälsa hos nyblivna seniorer

Aktivitet

Möjliggöra att nyblivna seniorer gör egna friskbedömningar. Syftet är att förebygga ohälsa hos nyblivna seniorer. Framtagande av kommunikationsplan.

Uppföljning

Genomförd pilot- och invånaruppföljning.

Samordningsansvarig

  • Qulturum

Samverkanspartner

  • Sektion Folkhälsa
  • Andra berörda aktörer
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Aktiviteten slutförd och inför på 1177.se

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Friskbedömning för seniorer är utlagt på 1177.se. Någon kommunikationsplan finns inte i dagsläget.  

 

Uppdaterad: 2017-03-30
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård