Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Utbildning i vårdprevention

Aktivitet

Utbildning för undersköterskor inom specialistvård i vårdprevention. Syftet är att arbeta systematiskt och strukturerat i det preventiva arbetet för att undvika vårdskador och garantera att alla patienter får rätt förebyggande åtgärder.

Uppföljning

  • Antal personer som genomgått utbildningen.

  • Kvalitetsregistret Senior alert används för att följa upp det systematiska arbetssättet och resultatet av det.

Samordningsansvarig

  • Styrgrupp i Jököpings län

Samverkanspartner

  • Ingen
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Kontinuerlig utbildning på LÄnets alla sjukhus. Vi utbildar även nyutbildade sjuksköteskor enligt den RIU-utbildning som finns i länet

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer

Utbildningar för undersköterskor i vårdprevention har skett på Värnamo Sjukhus och Ryhov under VT 2016. Under HT 2016 planeras uytbildningar på Höglandssjukhuset.

Aktiviteterna fortsätter,ansvar ligger ppå chefssjuksköterskoran på de tre sjukhusen

 

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård