Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Studiecirklar och samtalsgrupper

Aktivitet

Erbjuda seniorer och vårdpersonal i länet föreläsningar i själens ABC samt få redskap hur man kan stödja andra och sig själv. Initiera studiecirklar och samtalsgrupper kring ämnet psykisk hälsa/ohälsa. Syftet är att främja den existentiella hälsan och förebygga psykisk ohälsa.

Uppföljning

  • Antal medverkande invånare i länet.

  • Påbörjade studiecirklar och samtalsgrupper

Samordningsansvarig

  • Studieförbundet Vuxensolan
  • Sektion folkhälsa

Samverkanspartner

  • Pensionärsföreningar i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Se 2016 års utvärdering

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Föreläsningar i själens ABC för äldre är genomförda under HT2015 och VT 2016. Inga studiecirklar eller samtalsgrupper har påbörjats. Under HT2016 planeras för start av samtalsgrupper i exsientiella frågor samt självhjälpsgrupp.  

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård