Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Coacher Passion för livet

Aktivitet

Etablera en organisation för coacher till Passion för livet. Syftet är att etablera en hållbar länsstruktur där seniorer själva skapar stödjande sammanhang för sitt liv och sin hälsa.

Uppföljning

  • Antal coacher och spridningen av dessa över länet.

Samordningsansvarig

  • Qulturum

Samverkanspartner

  • Sektion Folkhälsa
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Susanne L. och Eva  arbetar med att revidera materialet samt har gjort om organisationen.

Det har nuvarit flera utbildningar i Passion för livet både till instruktörer och till handledare i  Passin för livet. Det har bildats en strygrupp med experter för passion för livet.

 

 

2016

 

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Vi arbetrar på att få igån detta i länet.  

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård