Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Stöd till egenförsörjning

Aktivitet

Utveckla stödformer för Supported Employment och Supported Education. Syftet är att etablera ett långsiktigt individuellt stöd till egen försörjning för personer som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Uppföljning

  • Spridning av stödformerna i länet.
  • Uppföljning av antal individer som påbörjat anställning eller studier med hjälp av SE-coach.

Samordningsansvarig

  • Arbetsförmedlingen

Samverkanspartner

  • Kommunal utveckling
  • Samordningsförbunden
  • Försäkringskassan
  • Region Jönköpings län
  • Kommunerna i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer

Aktiviteter för att stödja supported employment och supported education pågår regelbundet. Samordningsansvar mer naturligt inom Kommunal utveckling och samordningsförbunden.

Fortsatta utbildningar, uppföljning och utvärdering är uppköpta för 2017. Kvalitetssäkring betonas - en digital uppföljning är uppbyggd. Utvecklingen inom IPS (psykiatrisk vård) är nästa steg.

 

 

Uppdaterad: 2017-03-27
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård