Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Modersmålsbaserad hälsokommunikation

Aktivitet

Ta fram och pröva en modell för modersmålsbaserad hälsokommunikation utifrån tidigare insamlad kunskap och erfarenhet inom området. Syftet är att förbättra det fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsoläget bland utrikesfödda.

Uppföljning

Uppföljning av framtaget beslutsunderlag och påbörjade försök.

Samordningsansvarig

  • Länsstyrelsen
  • Region jönköpngs län

Samverkanspartner

  • Kommunerna i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Sedan hösten 2016 pågår ett omfattande arbete att sprida kunskap om hälso- och sjukvård till de nyanlända och asylsökande människor som finns i vårt län.

Modersmålsbaserad hälsokommunikation - det hälsostödjande systemet

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Hälsokommunkatörer rekryterade och igång sedan hösten 2016.  

 

Uppdaterad: 2017-11-17
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård