Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kommunutvecklare

Under 2011 anställdes de första kommunutvecklarna i Sverige med uppdrag att utveckla kommunen utifrån olika frågeställningar och problemområden. Sedan dess har konceptet spridit sig runt om i landet och 2015 anställdes de första kommunutvecklarna i Jönköpings kommun.

Kommunutvecklarkonceptet bygger på att de unga gemensamt kommer överens om hur de ska arbeta med sitt specifika uppdrag och hur det ska redovisas. I alla frågor såsom arbetsmetoder, arbetstider, genomförande, redovisning med mera beslutar de unga själva. Likaså skriver kommunutvecklarna all rapportering själva utan inblandning från kommunens sida om de väljer att redovisa skriftligt.

Arbetet med kommunutvecklare har kommit att bli mycket uppmärksammat och efterfrågat runt om i landet, närmare ett 40-tal kommuner och regioner har sedan starten anställt kommunutvecklare. Flera nationella aktörer så som Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor och Sveriges kommuner och Landsting har vid flertal tillfällen använt kommunutvecklarkonceptet som ett gott exempel i arbete med barnets rättigheter och ungas inflytande.

Kommunutvecklarna genomgår en rekryteringsprocess med ansökan och intervju. Det är mycket viktigt att ungdomarna har olika intressen, kunskaper och personliga egenskaper för att kunna komplettera varandra i arbetet. Det anses likaså vara mycket viktigt att unga som inte har någon erfarenhet eller intresse av politik eller samhällsfrågor synliggörs i rekryteringsprocessen. Formen på ansökan är inte relevant. Ledorden i rekryteringen är att allt är en merit, inte enbart formell och betygssatt kunskap. En merit i detta sammanhang kan vara allt som medfört en erfarenhet eller en kunskap. Exempelvis är funktionsvariationer en merit, kontakt med till exempel socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin är en merit, att utöva en idrott är en merit, att ha ett intresse är en merit och så vidare.

I Jönköpings kommun fick kommunutvecklarna uppdraget att ge förslag på former och forum för barn och ungas inflytande i Jönköpings kommun i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Arbetet resulterade i rapporten Kaffe och kaka- en fantastiskt god rapport. Totalt anställdes 12 kommunutvecklare i åldrarna 14-17 år och de arbetade 4 veckor på sommaren. En av de fyra veckorna planerades i förväg, med fokus på att lära känna varandra samt få en gemensam kunskapsgrund. Under första veckan genomfördes föreläsningar och workshops kring barnkonventionen & inflytande, normkritik och kommunkunskap & kommunekonomi. Resterande tre veckor var oplanerade och överlämnades till kommunutvecklarna själv att planera och genomföra på bästa sätt för att klara sitt uppdrag.

Efter genomfört arbete fungerar kommunutvecklarna som konsulter i olika frågor som kommunen behöver hjälp med.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-11-22
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion