Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Lekexperter

Som ett led i att utveckla lekplatser och lekmiljöer i Jönköpings kommun anställdes 34 lekexperter mellan 3-12 år under en dag. Lekexpert tankar, åsikter och kunskaper blev en del av åtgärdsprogrammet kopplat till kommunens Lekplatsprogram.

Under tre dagar i samband med påsklovet jobbade vi tillammans med lekexperterna. Vi började i Rådhuset med fika. Där ritade vi, målade, pratade o lek och lärde känna varandra. Därefter åkte vi i vår minibuss och lekte på några lekplatser i centrala Jönköping. Lekexperterna delades således upp i olika grupper baserat på ålder.

Lekexperterna fick ansöka om jobbet genom att rita en teckning på något de gillade att leka med. Ersättningen för arbetet var antingen ett familjepass/entré på Borås Djurpark eller familjepass på Universeum i Göteborg.

Kontakt

Åsa Ekman
Barnstrateg
Jönköpings kommun


Telefon: 036-10 61 09
E-postadress: asa.ekman2@jonkoping.se
Instagram: barnkonventionenjonkoping
Facebook: Barnstrateg Jönköping

Uppdaterad: 2016-11-22
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion