Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Involvera specifik målgrupp

Vad innebär att involvera en specifik målgrupp ?

Ett sätt att fånga synpunkter och erfarenheter från en specifik målgrupp. Frågor man vill ha svar på är hur den utvalda målgruppen ser på nuläget och önskat läge.  Hur tycker målgruppen att det är/fungerar idag? Hur skulle målgruppen vilja ha det? 

Varför involvera en specifik målgrupp ?

Arbetssättet syftar till att få ta del av den aktuella målgruppens syn på den verksamhet som berör dem och hur de anser att den ska förändras/utvecklas (eller inte). 

När är det aktuellt?

När en förändring initieras som påverkar invånare.

Hur går det till?

Vanliga metoder är enkät, intervju eller gruppsamtal.

Då barn engageras kan deras förslag utformas på annat sätt, t.ex. rita, fotografera, animera eller på annat kreativt sätt  uttrycka sina tankar.

Exempel 1 Barnvandring

Inför renoveringen av stadsbiblioteket genomfördes ett antal målgruppsundersökningar. En av dessa målgrupper var yngre barn och dessa nåddes genom barnvandringar. Under ett par dagar besökte barngrupper från årskurser 2, 3, 4 stadsbiblioteket där de promenerade runt i och utanför biblioteket. Några av frågorna som vandringarna utgick från var ”vad händer här?”, ”vad tycker du här?”och”hur vet man vart man ska gå?”. Grupperna fick också pyssla och rita hur de tycker ett bibliotek ska se ut.

Exempel 2 Lekexperter

Som ett led i att utveckla lekplatser och lekmiljöer i Jönköpings kommun anställdes 34 lekexperter mellan 3-12 år under en dag. Lekexperterna fick ansöka om jobbet genom att rita en teckning på något de gillade att leka med. Ersättningen för arbetet var antingen ett familjepass eller en entré på Borås Djurpark eller ett familjepass på Universeum i Göteborg. Under tre dagar i samband med påsklovet jobbade kommunen tillsammans med lekexperterna. Arbetet började i Rådhuset med fika. Barnen och kommunansvarig lärde känna varandra genom kreativa aktiviteter. Därefter besöktes olika lekplatser i Jönköping där barnen fick leka fritt. Lekexperterna delades därefter upp i olika grupper baserat på ålder.

Lekexperternas tankar, åsikter och kunskaper blev en del av åtgärdsprogrammet kopplat till kommunens Lekplatsprogram.

Kontaktperson exempel 1 och 2: Åsa Ekman, barnstrateg Jönköpings kommun,

Kontakt

Paula Bergman, Folkhälsosektionen
036-32 42 11, 070-698 01 00
paula.bergman@rjl.se

Maria List Slotte, Folkhälsosektionen
036-324187, 0767-242668
maria.list.slotte@rjl.se

Exempel

Målgruppsundersökning på stadsbiblioteket

Uppdaterad: 2017-05-05
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion