Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Goda exempel

Projekt; Fotboll som integration

I Gnosjö har det startats ett projekt för att få fler invandrare i Gnosjö att bli aktiva i föreningslivet. GnosjöIF står som värdförening. Tanken är att de olika ideella föreningarna på orten ska bli bättre på att locka till sig medlemmar med invandrarbakgrund och på så sätt fungera som integration. Både tjejer och killar är välkomna.

Fotboll som integration (pdf, nytt fönster)

Hälsa, säkerhet och risköversyn

Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden. Därför är det viktigt med gemensamma målområden som vägledning. Riksdagen har antagit elva nationella mål för folkhälsan.

Hälsa, säkerhet och risköversyn (pdf, nytt fönster)

Projekt; Behövd från början

Ungdomsprojektet Behövd från början syftar till att sammanföra långtisdarbetslösa ungdomar och unga vuxna med både privata och offentliga verksamhter som har behov av personal. Projektet leds av Arbetsmarknadsenheten (AME) i Gnosjö kommun. Kopplat till projektet finns praktiksamordnare med ansvar att ha kontakt med företag samt ordna olika typer av praktikplatser hos olika arbetsgivare.

Behövd från början (pdf, nytt fönster)

Projekt; Friskvård kvinnor och barn Huskvarna söder

Kungsporten tillsammans med Lejonhjärtat, del av Kungs- och Rosenhälsans familjecentral, har nu fått bidrag från anslaget för integration och delaktighet för ett projekt. Projektet heter Friskvård kvinnor och barn Huskvarna söder.

Huskvarna söder är ett prioriterat område där ohälsotalet är högt. Kvinnorna som går till familjecentralen har efterfrågat träning och vilket nu finns att ta del av på onsdagar i familjecentralens lokaler. Mellan klockan 17.00-18.00 är finns Södergårdsskolans sporthall att tillgå för en timmes familjegympa, träning för kvinnor och för deras barn.

Insats; 239 miljarder att spara

Helsedirektoratet i Norge ger i sin nya rapport Kunskaps Bases fysisk aktivitet, beräkningar av den potentiella välfärdsvinst man kan göra genom att få inaktiva och lågaktiva att bli en del av den aktiva befolkningen på hela 239 miljarder om året (se sidan 42 i rapporten nedan).

Skrift; Värdet av en god uppväxt

Skriften Värdet av en god uppväxt - sociala investeringar för framtidens välfärd tar sin utgångspunkt i ambitionen att bli bättre på förebyggande och tidiga insatser. Syftet är att ge inspiration till en diskussion kring hur man organisatoriskt och finansiellt kan arbeta för att förverkliga denna ambition.
 
Med några scenariobeskrivningar illustreras hur beroende varje god process är av flera verksamheters enskilda och gemensamma insatser – men också att de rent ekonomiska vinsterna av dessa insatser kan uppstå hos en annan aktör än den som initialt satsat. Helhetssyn är därför centralt.

Skriften beställs på SKLs webbplats;

SKL, Värdet av en god uppväxt - sociala investeringar för framtisdens välfärd (nytt fönster)

Temadag 8 maj; Blir sjukvårdspolitiken bättre med hälsoekonomi?

Välkommen till en temadag om hälsoekonomi med ett program särskilt utformat för den som är politiker, eller som möter politiker i hälso- och sjukvården. Programmet ger exempel på hur hälsoekonomi kan användas som stöd i politiska beslut i sjukvården, och ger kunskap om hälsoekonomiska modeller och begrepp.

Vad behöver en politiker veta om hälsoekonomi? Hur ger hälsoekonomiska beräkningar stöd i bedömningen av hur vårdens resurser ska användas. Vilka fällor och fel finns det i hälsoekonomiska utvärderingar?

 

Kontakt

Jesper Ekberg
Folkhälsa och sjukvård
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024, 551 11 Jönköping

Aida Halavac
Folkhälsoplanerare, Höglandet
070-350 80 06

Paula Bergman
Folkhälsoplanerare, Jönköping, Habo, Mullsjö
070-698 01 00

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd
070-211 31 97

Johanna Eriksson
Webbansvarig

Uppdaterad: 2014-09-11
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion