Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Höglandets forskarnätverk

Forskarnätverk

Inom Höglandets sjukvårdsområde finns ett forskarnätverk. Nätverkets syfte är att hitta gemensamma projekt som spänner över olika ämnesområden och att synliggöra forskningen för allmänhet och politiker.

Forskarnätverket ordnar möten, där man föreläser för varandra eller bjuder in gästföreläsare utifrån.

Nya medlemmar

Alla som bedriver någon form av forskning och som arbetar inom Höglandets sjukvårdsområde, även privata aktörer, är välkomna att vara med i nätverket.

Möten 2014


Vår egen Nobelföreläsning

Tid
10 dec, kl 16.00

Plats
Ortopedens konferensrum (i baracken, högst upp, en trappa upp från matsalen och sen till vänster).

Program
Linda Gerdin kommer att prata om sin forskning, fika. Frack och långklänning ej nödvändigt!


Tid
11 juni 16.00

Plats
Ortopedens konferensrum Eksjö.

Program
Staffan Hägg från Futurum kommer och pratar.


Tid
27 april, 16.00

Plats
Ortopedens konferensrum på Höglandssjukhuset, Eksjö

Program
Caroline Nilsson berättar om sin koagulationsforskning, samt planering inför Forskarfredag.

 

Uppdaterad: 2014-12-03
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion