Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Förbättringsresan

Inom ramen för samverkan i länet kring bättre liv för de mest sjuka äldre arrangerar genomförs ett systematiskt förbättringsarbete under namnet Förbättringsresan. Utgångspunkten är de prioriterade områden som finns i länets strategi- och handlingsplan för de mest sjuka äldre. Dessa områden är:

 • Sammanhållen vård och omsorg
 • God läkemedelsbehandling för äldre
 • God vård och omsorg vid livets slut
 • God vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Förebyggande arbetssätt
 • Ökat inflytande
 • God rehabilitering vid stroke

Tillsammans i tvärprofessionella team utvecklas och möjliggörs bästa möjliga vård och omsorg. Vi stärker även kompetensen i förbättringskunskap och användning av kvalitetsregister i förbättringsarbete.Teamen väljer själva utifrån sina verksamheters behov vilket område som förbättringsarbetet ska fokusera på.

Loggbok

24 april 2014

Förbättringsresan startade den 24 april när kontaktpersonerna för de deltagande teamen träffades. Vi kommer på denna hemsida beskriva vad som händer under arbetets gång och ge uppdateringar vid våra olika mötesträffar. För mer detaljerad information, se inbjudan i vänsterspalten.

6 maj 2014

Den 6 maj träffades teamen för första gången.

10 juni 2014

Den 10 juni hade vi första telefon-/webmötet med de deltagande teamen, vi var uppdelade i två grupper där fyra team under en timmestid presenterade pågående arbete och delade erfarenheter och tips med varandra. Projektledning är imponerade av det arbete som har genomförts så här långt.

28 augusti och 25 september 2014

Efter sommaren har vi haft ett möte i Vrigstad den 28 augusti och ett telefon-/webmöte den 25 september. Teamen har arbetat vidare med sina förbättringsarbeten och brukarmedverkan. Under det fysiska mötet skedde ett stort erfarenhetsutbyte och flera team kunde visa mätningar som visade positivt resultat.

14 oktober 2014

Tisdagen den 14 oktober var det avslutning under festligare former där teamen presenterade resultatet av sitt förbättringsarbete. Chefer och nyckelpersoner i länet var inbjudna för att ta del av förbättringsarbetet och vi var cirka 80 personer som deltog under eftermiddagen. Se artikeln "Åtta förbättringsprojekt inom länets vård och omsorg av äldre".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Peter Kammerlind, Qulturum, Region Jönköpings län

Sabine Fallberg, Qulturum, Region Jönköpings län

Beskrivning av förbättringsresan

FoUrum och Qulturum arrangerar detta förbättringsprojekt tillsammans.

Medverkande organisationer

Team från följande kommuner deltar:

Aneby
Eksjö
Habo
Sävsjö
Vetlanda
Värnamo

Dokumentation från Förbättringsresan

Teamen arbetar med förbättringsarbete inom följande områden, här kommer presentationer från slutseminariet att publiceras):

 • Preventivt arbetssätt – senior alert
 • Vård i livets slutskede – palliativregistret
 • God vård vid demenssjukdom – BPSD-registret
 • Sammanhållen vård och omsorg – hemtagningsteam, hembesök fokuspatient
 • Team/analysträffar i vardagen

Länkar om Förbättringsresan

Nyhet Eksjö kommun (2014-10-20)

Uppdaterad: 2014-12-23
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion