Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionalt diabetesråd

Det regionala diabetesrådet har i uppdrag att skapa förutsättningar, samt bedriva ett regionalt arbete utifrån det nationella programrådet för diabetes. Rådet ska dessutom skapa förutsättningar för en jämlik och kunskapsbaserad vård regionalt.

Det regionala diabetesrådet består av:

  • Herbert Król, ordförande, Kalmar
  • Leni Lagerqvist, sekreterare, Kalmar
  • Carl Johan Östgren, Östergötland
  • Ulf Rosenqvist, Östergötland
  • Helena Johansson, Jönköping
  • Anders Tengblad, Jönköping

Det regionala diabetesrådet arbetar för en likvärdig diabetesvård, oavsett var du bor i regionen. Diabetesvård bedrivs i primärvården och på samtliga nio sjukhus inom regionen.

 

 

Logga in

Arbetsmaterial för Regionalt diabetesråd (begränsad behörighet, nytt fönster)

Ledamöter 2016

Ordförande: Herbert Król, Kalmar

Sekreterare: Leni Lagerqvist, Kalmar

Region Jönköpings län
Anders Tengblad
Helena Johansson

Landstinget i Kalmar län
Herbert Król

Region Östergötland 
Carl Johan Östgren
Ulf Rosenqvist

Planerade möten 2016

  • 2016-04-07, kl 08:00-09:30 videomöte

Nationella programrådet diabetes

Ulf Rosenqvist, region Östergötland

Arkiv

2014

Mer information

Uppdaterad: 2016-04-18
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion