Region Jnkpings ln Cancerforskning Jönköping
plus.rjl.se/cancerforskningjonkoping

Återrapportering

Återrapport - forskningsprojekt

Rapport från avslutat projekt skall skickas till fonden och kommer att publiceras på hemsidan. Rapporten skall omfatta cirka en A4-sida och vara skriven på populärvetenskaplig svenska. Tillsammans med rapporten redovisas var originalartikeln är publicerad.

 • Resultat
 • Syfte/bakgrund
 • Genomförande
 • Betydelse för cancervården
 • Framtidsperspektiv

Återrapport - fortbildning

En återrapport ska innehålla vad syftet var med utbildningen, vilken ny kunskap som inhämtats och vilken betydelse detta har för det fortsatta arbetet för regionens cancerpatienter eller anhöriga.

 • Fortbildningens innehåll
 • Genomförande
 • Referat
 • Betydelse för ditt/ert arbete
 • Hur kunskapen ska spridas
 • Framtidsperspektiv

Rapporten skickas till

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping
c/o David Robinsson
Onkologiska Kliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Uppdaterad: 2016-09-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion