Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nationell patientöversikt, NPÖ

 

Om Nationell patientöversikt

Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning.

Region Jönköpings län gör information från journalsystem tillgänglig i nationell patientöversikt för att underlätta samverkan med kommunal vård och andra vårdgivare. Region Jönköpings län följer nationella regelverk om gemensam struktur och informationsmängder. Patienten kan spärra den information han/hon inte vill att en annan vårdenhet ska se.

 

NPÖ 2.0

Från den 8 december 2015 gäller Nationell patientöversikt (NPÖ 2.0.)

Informationsmängder i NPÖ 2.0

Mer information

Aktuellt om Nationell patientöversikt - nyheter, driftmeddelanden m.m.

Om nationell patientöversikt, Inera (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-01-07
Kerstin Adolfsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion