Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Informationsmängder i nuvarande version av Nationell patientöversikt

Innehåll:

Vy

Översikt

Filtrering

Innehåller information från Region Jönköpings län

Vård- och omsorgstagare

 

Personidentifikation, adressuppgifter, företrädare, tolkbehov och närstående.

Patienter med skyddad identitet, reservnummer, samordningsnummer, A-nummer, C-nummer, avdlidna.

Ja

Vård- och omsorgskontakt

Genomförda och bokade kontakter. Klassificerade i kontakttyperna Besök, Telefon, Vårdtillfälle, Dagsjukvård eller Annan.

Kontakter äldre än 2008-04-01

Kontakter utan vårddokumentation

Telefonkontakter som inte är läkare- eller sjuksköterskekontakt

Brevkontakter som inte är läkarkontakt

Ja

Vård- och omsorgstjänster

 

Tjänster som tillhandahålls till vård- och omsorgstagaren i form av primärvård, specialistvård, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende eller LSS

 

Nej

Vård- och omsorgsplan

 

Vård- och omsorgsplaner

 

Nej

ADL

ADL-status

 

Nej

Funktions­nedsättning

Funktionsnedsättningar

 

Nej

Diagnoser

Diagnoser klassificerade i diagnostyperna kronisk diagnos, huvuddiagnos och bidiagnos.

Diagnoser som inte är kopplade till en vårdkontakt

Ja

Vård- och omsorgsdokument

Dokument av typerna epikris, intagningsanteckning, daganteckning, öppenvårdsanteckning, öppenvårds­sammanfattning, "Specialitet"- anteckning och övrigt dokument.

Information skrivna i mallarna; ”Känslig information” och ”Extra känslig information”.

Inskannade dokument, bilagor och blanketter kan inte visas.

Ja

 

 

Läkemedels­förteckningen

Utlämnade läkemedel.

 

Informationen hämtas från Apotekens Services AB.

Läkemedel

 

Av vårdgivaren ordinerade läkemedel och av vårdgivaren förskrivna läkemedel. Endast aktuella (ej utsatta) läkemedel visas.

Dosering och spädning för infusioner kan inte visas.

Ja

Klinisk kemi

Undersökningsresultat avseende klinisk kemi.

 

Ja

Klinisk kemi – kumulativ lista

 

 

Ja

Mikrobiologi

Mikrobiologiska undersökningsresultat

 

Nej

EKG

EKG-undersökningar i form av text och länkade bilder

 

Nej

Bilddiagnostik

Radiologiundersökningar i form av text och länkade bilder

 

Nej

Övriga undersökningar

Övriga undersökningar, till exempel vårdbegäran, patologi-, klinfys- och logopedundersökningar

 

Ja vårdbegäran,

 

Klinisk kemi

 

 

Ja (3 månader tillbaka i tiden)

Uppmärksamhetssignal

Varning, observandum, smittförande

 

Nej

 

Bortfiltrerade enheter

  • Psykologmottagningen på rehabiliterings- och beteendemedicinska enheten
  • Ungdomsmottagningar
  • Rättspsykiatri i Jönköping
  • Barnahus Jönköping

Kontakt

Kerstin Adolfsson
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2015-06-03
Kerstin Adolfsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion