Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Kultur i vården – Kultur för hälsa

Folkhälsa, Region Jönköpings län arbetar regelbundet med att öka personalens kunskap och användande av kultur i det dagliga vård- och omsorgsarbetet.  Målet är att personer inom vård och omsorg inom Jönköpings län ska få ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter.

Kulturunderstödd rehabilitering

Region Jönköpings län erbjuder Kulturunderstödd rehabilitering, som är en arbetslivsinriktad rehabiliterng för personer som är sjukskrivna för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller smärta.
Kulturunderstödd rehabilitering

Äldre och kultur

Region Jönköpings län driver arbetet med Äldre och kultur med målet att möjliggöra ett rikt liv för länets seniorer. 
Äldre och kultur

Grön rehabilitering

Region Jönköpings läns projekt kring grön rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär eller psykisk ohälsa. 
Grön rehabilitering

 

Uppdaterad: 2017-09-07
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion