Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Beställning av bedömningsmaterial för logopeder

KAP (Kortfattad Afasiprövning)

Ett logopediskt screeningmaterial framtaget av Logopedmottagningen i Region Jönköpings län. Syftet med materialet är att snabbt kartlägga språkliga svårigheter vid misstänkt afasi. Innehåller testuppgifter inom följande språkliga modaliteter: eftersägning, hörförståelse, uttrycksförmåga, läs- och skrivförmåga.

Målgrupp: Logopeder i Sverige (kan vara inom landsting/region, kommun eller privatpraktiserande).

Pris: 300 kr exklusive moms.

Leveranstid: 1-2 veckor.

Värnamomaterialet

Ett språkträningsmaterial för förskolebarn.

"Värnamomaterialet" är ett språkträningsmaterial för förskolebarn. Det är framtaget av Logopedmottagningen i Region Jönköpings län.

Materialet är uppdelat i fyra delar med följande innehåll;

  • språk lyssnande/förståelse, munmotorik
  • språkljud, begrepp och ordförråd
  • meningsbyggnad/grammatik
  • pragmatik och spelplaner

Målgrupp: Logopeder, specialpedagoger eller lärare.

Pris: 600 kr exklusive moms.

Leveranstid: 1-2 veckor.

Beställning av logopedmaterial
Beställarens uppgifter

 

 

 

Frågor om beställningar

Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 17 40

Uppdaterad: 2017-01-17
Christofer Ahlberg, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion