Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Logopediska riktlinjer Paradoxal stämbandsrörlighet

Bakgrund

Paradoxal stämbandsrörlighet (vocal cord dysfunction) är ett tillstånd då personen upplever att hon/han inte kan få luft i samband med fysisk ansträngning (eller andra utlösande faktorer). Tillståndet beror på att stämbanden i samband med inandning adducerar istället för abducerar. Paradoxal stämbandsrörlighet drabbar oftast idrottande flickor i tonåren och framför allt de som utövar lagsport eller friidrott. Dessa personer är också ofta högpresterande i skolan och har stora krav på sig själva.

Remiss

Remiss skickas till logoped från ÖNH-specialist eller barnläkare efter att diagnos är fastställd.

Indikationer för logopediska behandlingsåtgärder

Andningssvårigheter i samband med fysisk ansträngning eller andra utlösande faktorer,som inte beror på astma eller annan sjukdom i luftvägarna.

Logopediska behandlingsåtgärder

Logopeden gör en kartläggning av personens livssituation beträffande skola och fritidssysselsättning. Logopeden informerar om andningsfunktionen och lär ut andningsteknik som kan användas i den akuta situationen och i förebyggande syfte. Detta sker vid 2 besök hos logopeden. Uppföljning sker efter 3 månader.

Referenser

  1. Brugman, Newman: "Vocal Cord Dysfunction", National Jewish Medical and Research Center, Denver Colorado
  2. Björck, Bergström, Nygren, Hedin: "Vocal Cord Dysfunction – differentialdiagnos till astma" Läkartidningen 2006-11-28.

Ansvarig

Erik Lundberg
logoped
Rehabiliteringscentrum

Fastställd/reviderad

2017-07-28

Uppdaterad: 2018-01-09
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik