Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Vem är jag?- en arbetsbok
om identitet och självbild

Handledningsmaterial och DVD

Hur kan jag använda materialet?

”Vem är jag- en arbetsbok om identitet och självbild” utmanar dig som pedagog. Du får användning av din erfarenhet, fantasi och kreativitet. Övningarna anpassar du till gruppens ålder och utveckling.  Varje övning står för sig själv och kan användas på olika sätt beroende på behov såväl inom svensk-, samhällsundervisningen som inom estet- och idrott och hälsa-ämnena. Materialet kan med fördel användas återkommande under en termin för att arbeta med identitet och stärkt självkänsla.

Det har även tagits fram en teatermonolog för att användas inom sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet, A perfect Lover som med fördel kan användas med arbetsmaterialet Vem är jag?

A perfect Lover

Jobba med fördjupning

Om möjlighet finns kan det som framkommer genom övningarna sammanfattas, belysas eller ytterligare bearbetas genom de estetiska ämnena. Det kan vara genom en dikt, bild, dans, musik eller att med kamerans hjälp fånga sin upplevelse i en film eller genom ett fotografi. Detta kan göras i enkelhet i klassrummet eller i samarbete med t.ex. kommunens kulturskola.

Genom satsningen på Skapande skola finns möjlighet att söka medel från Kulturrådet för att anlita professionella kulturaktörer att samarbeta med. Kontakta ansvarig person i din kommun för mer information.

DVD medföljer

DVD:n beskriver ett exempel på fördjupat arbete i det pilotprojekt som genomfördes för att testa övningarna i Vem är jag? -en arbetsbok om identitet och självbild. Den innehåller dels en utvärdering från de ungdomar och pedager som deltog och dels den dansföreställning som togs fram utifrån det som kommit fram under deras arbete med övningarna.

Se exempel på filmklipp från DVDn

Varje dansscen är ett resultat av en eller flera övningar i arbetsboken, använd dem gärna för att få igång samtal och diskussion?

Kontakt

Kontakt - Vem är jag?

Mer information

Mer information - Vem är jag?

Beställ boken Vem är jag?

Beställ: Vem är jag? En arbetsbok om identitet och självbild

Anmälan till workshop, Vem är jag?

Tid: 10 oktober 2016, 09.00-12.00
Plats: Kammaren, Kulturhuset Spira

Skräddarsy en utbildning

Vill du beställa en skräddarsydd utbildning för din personal utifrån boken Vem är jag? Kontakta oss!

Vill du jobba med fördjupning är du välkommen att kontakta oss

Uppdaterad: 2016-05-04
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion