Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel - Hjälpmedel i Jönköpings län

Bakom örat-apparat med individuell insats

Har personen en måttlig eller svår hörselnedsättning är en bakomörat-apparat den modell som bäst kan rymma många extra funktioner. Det finns flera varianter av bakom-örat-apparater. Ljudet leds från apparaten in i hörselgången genom en individuellt gjuten s.k. öroninsats. Den sluter tätt så att inte ljud läcker ut. Hörapparaten är lätt att sköta och är ganska vax-och fukttålig.

För vem?


För personer som har en hörselnedsättning som är allt från lätt till mycket grav.

Hörselnedsättningen ska vara bekräftad genom ett hörseltest och det ska finnas behov av att underlätta hörselförmågan

Mål med hjälpmedlet


Genom att använda hörapparaterna regelbundet tränar personen upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Med tiden blir personen också allt bättre på att urskilja tal och att höra enskilda röster i en bullrig miljö. Vardagslivet och det sociala samspelet med andra underlättas, och man kan njuta av till exempel musik på ett helt annat sätt än tidigare.

Trots att det inte går att återskapa hörseln så att den blir perfekt, kan man ändå höra mycket bättre.

Förskrivare


Audionom

Eget ansvar


Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier och förbrukningsartiklar.

Tänk på


Att informera om att hörapparaterna ska tas av vid bad eller dusch. Det är också bra att skydda hörapparaterna från kemiska produkter som till exempel hårspray.

Informera personen om att det är viktigt att spara bruksanvisningen som ett stöd vid skötsel av hörapparaterna.

Uppföljning


Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av hörapparaterna.


Isokoder

22 06 15 Bakomörat-apparater

Audionommottagningar, Jönköpings län

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
0380-55 35 38

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 74 90

Hörselteknisk avdelning

Hörselteknisk avdelning
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 45

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-11-18
Ann-Charlott Carlstein, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård