Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kvalitetskontroll patientnära analysverksamhet

Kontrollutskick Antal utskick/år Vilka veckor sker utskicket
P-CRP, P-Glukos och B-Hb 10 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36, 40, 44, 48

Vårdcentraler

P-CRP, P-Glukos och B-Hb

6 3,12, 22, 36, 42, 49
D-dimer 2 12,36
P-Laktat 5 8, 16, 24, 36, 44, 50
Strep A 2  

 

 

Här registrerar du ditt kontrollresultat:

Välj aktuellt formulär, fyll i uppgifterna och skicka in ditt analysresultat.

 

Här kan du se vad kontrollresultatet ska bli:

Uppdaterad: 2018-02-14
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik