Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontakta patientnära analysverksamhet

 

Ansvarsområde Instruktör

Telefon & E-post

Mikrobiologi i Region Jönköpings län

Pia Karlsson

010-242 23 26

Länssjukhuset Ryhov

Blodgaskoordinator i Region Jönköpings län

Anna-Lena Lindström

010-242 23 42

Värnamo sjukhus

Primärvården i Värnamo och Jönköping

Eva Rostedt

010-242 23 85

070-611 30 50

Höglandssjukhuset Eksjö

Primärvården på Höglandet

Margareta Hultgren

010-243 23 74

072-242 31 43

 

 

Uppdaterad: 2017-05-12
Pia Karlsson, Medicinsk diagnostik