Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktlinjer för mat och näring

På den här webbsidan kan du ta del av en sammanfattning av Region Jönköpings läns riktlinjer för mat och näring 2014-2018 - "Hur gott som helst!". Vill du läsa riktlinjerna i sin helhet, följ länken nedan:

Målsättning

År 2018 ska näringsriktiga och smakliga måltider serveras. De livsmedel som nyttjas ska baseras på hållbara framställningsmetoder. Malnutrierade patienter ska identifieras och åtgärder vidtas. En god måltidsmiljö och service ska erbjudas alla patienter, medarbetare och besökare. Nutritionsråd ska finnas på varje sjukhus, vilka arbetar aktivt kring frågor för mat och näring.

 

Frukt och bär

 

Region Jönköpings län ska bidra till en god kosthållning genom att underlätta för patienter, medarbetare och besökare att göra hälsosamma val. En bra kost främjar hälsa och förebygger sjukdom.

Maten har en betydande roll i tillfrisknandet och är en del av den medicinsk behandlingen, i detta ska hela måltidssituationen innefattas.

För att lyckas med arbetet kring mat och näring krävs engagemang och prioritering i alla led från ledning fram till patient, medarbetare och besökare.

Välkomponerade menyer, bra matvanor och en omsorgsfullt lagad måltid lockar till matglädje. Möjligheten att själv kunna välja mat och dryck är viktig för att öka intresset för måltiden och främja aptiten.

En positiv måltidsupplevelse är beroende av såväl maten som mötet och miljön runt omkring. Många små förändringar kan bidra till en stor förbättring av helheten.

Matpussel

Patienten

För att säkerställa patientens energi- och näringsintag är det viktigt att sprida ut måltiderna över en så stor del som möjligt av dygnets vakna timmar. Maten till patiententer ska vara individanpassad efter varje enskild patients behov.

Måltidsklockan

Medarbetare och besökare

Arbetsplatsen ska möjliggöra och underlätta för alla medarbetare att göra hälsosamma val. Medarbetaren ska få tillräckligt med tid för att äta och koppla av på en lugn och ostörd plats.

Vid tillfälle då mat och fika tillhandahålls vid möten och konferenser ska hälsosamma alternativ erbjudas. Besökare samt elever vid Landstingets skolor innefattas av samma riktlinjer.

Checklista för bra måltider

Tillsammans med riktlinjerna har en checklista tagits fram som stöd. Checklistan utgår från varje område i måltidspusslet. Den kan användas i sin helhet, men även delas upp och användas som utgångspunkt för egna checklistor:

Kontakt

Emelie Andersen
Folkhälsoplanerare
Folkhälsosektionen, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Telefon 036- 32 41 18, vxl 036-32 40 01

Mer information

Föreskrifter för att förebygga och behandla undernäring, Socialstyrelsens webbplats (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-01-07
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion