Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen ligger i Jönköping och har en länsövergripande funktion. Länets kommuner har ett samverkansavtal med Landstingets hjälpmedelscentral avseende hjälpmedelsverksamheten. Verksamhetens hjälpmedelskonsulenter svarar för rådgivning och konsultation, deltager vid utarbetande av underlag för ordinationsanvisningar, bevakar produktutveckling inför val av sortiment, informerar om gällande regler och anvisningar. Konsulenter och tekniker medverkar vid hjälpmedelsutprovningar. Här sker också lagerhållning och distribution av hjälpmedel till hela länets verksamheter, både inom landsting och kommuner. Inom hjälpmedelscentralen finns sortimentsgrupper där förskrivare verksamma inom kommun och landsting tillsammans följer upp befintligt sortiment och utarbetar kravspecifikationer inför nya upphandlingar.

Hjälpmedelscentralen

036-32 87 00
hjalpmedelscentralen@rjl.se

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Uppdaterad: 2014-10-03
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service