Region Jnkpings ln Passion för livet
plus.rjl.se/passionforlivet

Passion för livets historia

Passion för livet har inspirerats av det kvalitetsarbete med sällsynt goda resultat som National Primary Care Development Team (NPDT) arbetar med i bland annat Burnley, Pendle och Rossendale Healthy Communities Collaborative i närheten av Manchester, England.

Under år 2006 gjorde sex pensionärer från projektet Passion för livet samt resurspersoner en studieresa till Manchester för att utbyta erfarenheter. Under resan framkom det att vårt arbetssätt i Passion för livet och det engelska arbetssättet har stora likheter. Med enkla åtgärder och med rätta kvalitetsinstrument kan man åstadkomma imponerande resultat, som ger pensionärerna kraft att ta kontroll över sina liv och skapa goda förutsättningar för ett rikt liv. Guldkornen i erfarenhetsutbytet togs tillvara och har används i spridningen av det fortsatta arbetet inom Passion för livet i Sverige.

Haslingden HCC Falls Team arbetade effektivt arbetar med att förhindra fallolyckor och delade med sig av erfarenheter. St Vincent's Home Care and Repair hjälpte pensionärer i hemmet med enkla praktiska saker, som är svåra att utföra på egen hand och gav Passion för livet inspiration.

Ett annat studiebesök gjordes i Burnley, där man visade hur man med hjälp av enkla kolonilotter kan skapa en stor gemenskap över gränserna. I detta område bor många invandrare från Asien och på detta sätt fick de en egen identitet, gemenskap över gränserna och ökad livskvalitet. I projektet  deltog också skolelever, så olika generationer möttes i gemensamma aktiviteter.

Uppdaterad: 2017-05-14
Susanne Lundblad, Qulturum, Verksamhetsnära funktion