Region Jnkpings ln Miljösamverkan f
plus.rjl.se/miljosamverkanf

Blommande ramslök i skogen

Projekt

En stor del av Miljösamverkan f:s arbete består av att driva gemensamma projekt i länet. Vilka projekt som ska genomföras beslutas i verksamhetsplanen för året.

Projekt består dels av tillsynsprojekt, där kommunerna under en gemensam period utövar tillsyn utifrån gemensamma mallar och checklistor som tas fram. Ofta ordnas utbildningar till miljöinspektörerna i samband med att tillsynsperioden påbörjas. När ett tillsynsprojekt är klart sammanställs det och ett gemensamt resultat redovisas. Projekt kan även vara mer administrativa i form av att ta fram handläggarstöd för inspektörerna inom specifika områden.

Genom arbete med projekt skapas bättre underlag för samsyn och gemensamma bedömningar vid miljöbalkstillsynen i länet.

Publikationer

Alla projekt som presenteras är pågående. Äldre och avslutade projekt finns publicerade på den nationella webbsidan för Miljösamverkan Sverige.

För dig som är miljöbalkshandläggare i Jönköpings län samlar vi alla tidigare projekt och underlag i den webbaserade plattformen Ping Pong.

Uppdaterad: 2017-06-16
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling