Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Jobba på Anderstorp Folktandvård

På vår lagom stora och mycket trivsamma klinik stannar man gärna. Därför har vi en samtrimmad, kompetent medarbetarstyrka med lång erfarenhet. Men vi ser också fram emot nya influenser från nya medarbetare. Vi hoppas att de ska tycka lika mycket om vår klinik som vi gör.

Vår klinik kännetecknas av god arbetsmiljö där regelbundna och meningsfulla arbetsplatsträffar är centrala. Arbetsplatsträffen är ett mycket viktigt forum för dialog och gemensam verksamhetsutveckling.

Vi värnar om effektiva arbetssätt och vår klinik var tidigt ute med att anamma det delegerade arbetssättet. All vår personal är utbildad för att arbeta delegerat.

I Anderstorp väljer nästa alla att gå till Folktandvården. Vi har ansvar för cirka 4 800 patienter i ett samhälle på ungefär 5 300 invånare. Patienterna är vana vid högkvalitativ behandling och vi är väl rustade att möta deras önskemål. Kliniken är uppdaterad med det senaste inom tandvård både när det gäller teknik, material och utrustning. Patienterna är också vana att bli kallade utan fördröjning, och vi tar kontinuerligt hand om nya patienter.

Bilder från oss

Vi tänkte att du ville få ett hum om hur det ser ut på vår klinik så Sara Ullman som är tandläkare hos oss knäppte några bilder med mobilen.

Kollage Anderstorp Folktandvård, reception, medarbetare, personalrum, Folktandvården Jönköpings län.

Anderstorp med lugn, kultur, natur och snabba bilar

Anderstorp är känt för sin motorbana där snabba bilar rusar fram, men i Anderstorp hittar du framförallt lugnet och tryggheten. Här är lätt att hitta ett bra och mycket prisvärt boende. Här finns ett rikt föreningsliv både inom idrott och kultur. Vi har vacker natur med stora skogar och många sjöar och vattendrag. I vår närhet har vi nationalparken Store Mosse och äventyrsberget Isaberg som erbjuder friluftsaktiviteter hela året. Vi har också nära till westernstaden High Chaparall.

Kontaktperson

  • Eva Karlsson, tillförordnad klinikchef
    0371-58 47 10
  • Maria Cederhöjd, klinikkoordinator
    0371-58 47 10

Fakta om Aderstorps Folktandvård

Medarbetare

  • 14

Patientstock

  • Cirka 3 300 vuxna
  • Cirka 1 500 barn

Mer information

Folktandvårdens webbplats
www.rjl.se/folktandvarden

Uppdaterad: 2015-09-15
Kristin Drabe, Folktandvårdens kansli, Folktandvården