Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Familjehemsvård

Familjehemsvård för barn och unga är den vanligaste formen av dygnet-runt vård i Sverige. Det är den vård som socialtjänsten ger genom att ett enskilt hem tar emot barn för vård och fostran.

Vi arbetar med att utveckla och skapa samverkan inom familjehemsvården i Jönköpings län. Det görs tillsammans med ett nätverk som består av representanter för familjehemsvården i kommunerna. Vi arrangerar också utbildningar och föreläsningar inom området.

I arbetet eftersträvar vi:

  • att barns behov tillgodoses i vården
  • ett förstärkt barnperspektiv
  • en ökad delaktighet för barn och föräldrar i vården
  • att vården är trygg och säker för barn
  • färre sammanbrott
  • att kommunerna har verktyg för att följa upp vården och därigenom få kunskap om vårdens kvalitet
     

FoUrum samordnar kommunernas samarbete kring:

Mer information

Familjehemsvård, SKL:s webbplats (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Sofia Lager Millton
FoU-ledare

072-230 33 07

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2016-05-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling