Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Ensamkommande flyktingbarn

De flesta av länets kommuner har tecknat avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn och även byggt upp en verksamhet och tagit emot barn och ungdomar. Via Länsstyrelsen i Jönköpings län finns ett särskilt länsnätverk för området.

Nätverket efterlyste ett gemensamt uppföljningssystem för mottagandet i länet och uppdraget att leda ett sådant arbete gick till FoUrum som har utvecklat en modell tillsammans med länets kommuner.

Modellen går ut på att kommunerna regelbundet samlar in uppgifter utifrån ett antal utsedda kvalitetsindikatorer. Materialet sammanställs och analyseras av FoUrum och återkopplas till verksamheterna i form av rapporter och analysseminarier. Rapporterna blir en slags kvalitetsindikator som löpande kan utgöra incitament till förändringar eller justeringar av verksamheten.

Intervjuer med ensamkommande ungdomar i Jönköpings län

Modellen bygger också på att man under projektperioden kan genomföra fördjupningar av några angelägna områden. Ett exempel är den studie av ungdomars erfarenheter av boende i Jönköpings län, som genomfördes av en FoUrums doktorander.

Att lägga ett gemensamt pussel - samverkan kring ensamkommande flyktingbarn i Jönköpings län, 2013 (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Ragnhild Sjöström
FoU-ledare

0380-464 44 (mobil anknytning)

Uppdaterad: 2016-01-14
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling