Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Stöd till familjer och föräldrar med missbruksproblematik

Kommunerna och Region Jönköpings län får tillsammans under en treårsperiod statliga medel för att driva arbetet med att förbättra och utveckla stöd i föräldrarollen till personer med missbruk eller beroendeproblematik. Arbetet leds av FoUrum.

2012 genomfördes en nationell kartläggning av föräldrar som finns i vård för sitt missbruk och beroende samt deras barn. Under två år erbjuds nu personal en utbildning i att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Utbildningen omfattar även rutiner för att beakta barnperspektivet och barns lagliga rättigheter.

Målgrupp för utbildningen är länets personal inom missbruks- och beroendevård. Målet med projektet är att införa aktuell evidensbaserad kunskap i länets alla socialtjänster och motsvarande hälso- och sjukvård. Vidare ska barn i utsatta familjer erbjudas rätt stöd och föräldrarna stöd i sitt föräldraskap. Under 2015 fortsätter utvecklingsarbetet inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings barn- och ungdomsverksamhet.

För att bidra till att utvecklingen inte avstannar när det gäller att stärka barn- och föräldraperspektivet har SKL tecknat en överenskommelse med CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). CAN har åtagit sig att utbilda utbildare i fördjupningskursen ”Att stärka barn- och föräldrastöd i missbruks- och beroendevården”. På så sätt kan fler gå kursen som start för utveckling av rutiner i vården och för utbildning av personal som tar upp föräldraskapet och för barnen på tal.

Föräldrar i missbruks- och beroendevården, SKL (extern webbplats, nytt fönster)

Delrapporter inom föräldrastöd, SKL (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Inger Axelsson
FoU-ledare
E-post:
Mobil: 072-525 84 01

Uppdaterad: 2015-01-09
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling