Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Publicerat inom Vuxna

Rapporter inom psykiatri

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning, 2015 (pdf, nytt fönster)

Kontinuerlig kunskapsförsörjning inom psykiatrin i Jönköpings län, 2015 (pdf, nytt fönster)

Hjärnkoll och Jönköpings län som kampanjlän, 2015 (pdf, nytt fönster) 

Rapporter inom återhämtningsinriktad psykiatri

En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län, delrapport för 2016 (pdf, nytt fönster)

En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län, en översikt (pdf, nytt fönster)

Sammanfattning av en återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län under åren 2010-2014, 2015 (pdf, nytt fönster)

100 sätt att stödja återhämtning (pdf, nytt fönster)

Ett återhämtningsorienterat arbetssätt i Jönköpings län - erfarenheter från ett uppföljningsarbete, Högskolan Dalarna och Umeå universitet (pdf, nytt fönster)

Rapporter inom missbruk och beroende

Implementering av en lokal uppföljningsmodell inom socialtjänsten Jönköpings län, SKL-projektet LOKE, 2014 (pdf, nytt fönster)

Brukarstyrda brukarrevisioner

Brukarrevision av Beroendemottagningen Region Jönköpings län, 2016 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Mötesplats i Vaggeryds kommun, 2016-2017 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Resursenheterna i Jönköpings kommun, 2016 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Mini-Maria, Region Jönköpings län, 2016 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Vuxenteamets öppenvård, Tranås, 2016 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Tellus ungdomsboende, Jönköping, 2015 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Case Management Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo, 2015 (pdf, nytt fönster)

Rapporter inom arbete och delaktighet

Vägar till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning - en validering, 2015 (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Lisa Andersson
Kommunikatör

070-819 95 71

Uppdaterad: 2017-06-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling