Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företagen är företag som driver näringsverksamhet och producerar och säljer varor och/eller tjänster med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete.

Arbetsintegrerande sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, återinvesterar i huvudsak sina vinster i egna eller liknande verksamheter och är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.

Förstudie av länets förutsättningar

FoUrum har av dåvarande Regionförbundet i Jönköpings län beviljats medel för att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en regional stödstruktur eller plattform som underlättar start och drift av arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län. Tanken är en infrastruktur som bär både organisatoriskt och juridiskt, som skapar ny kunskap och tar vara på befintlig. Goda exempel i länet tas till vara.

Projektets primära målgrupp är politiker och tjänstemän inom offentlig sektor, aktörer inom den sociala ekonomin samt näringslivsrepresentanter.

Kontakt

Sara Arlesten
FoU-ledare

072-145 48 97

Karin Fröderberg
FoU-ledare
070-293 69 70

Uppdaterad: 2017-11-24
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling