Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Kompetensutveckling

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

SKL har tagit fram en nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende som riktas till alla som i sitt arbete möter personer med dessa problem. FoUrum ansvarar för att utbildningen kontinuerligt arrangeras i Jönköpings län.

Fördjupningskurser

Vidare finns det fördjupningskurser för påbyggnad av baskursen. Dessa är framtagna av expertgruppen inom Kunskap till praktik och arrangeras lokalt vilket innebär att du kan gå kursen på hemmaplan. Vi erbjuder följande fördjupningskurser:

•    Missbrukspsykologi
•    Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet
•    Kartläggning, bedömning och uppföljning
•    Riskbruks-, missbruks- och beroendelära
•    Insatser och behandling vid riskbruk, missbruk, beroende och samsjuklighet
•    Riskbruk, missbruk och juridik

Rekommenderade metoder

Vi samordnar och erbjuder utbildning och stöd i de metoder som Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer för svensk missbruks- och beroendevård. Utbildningarna genomförs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting samt projektet Kunskap till praktik.

Dessa metoder är: ASI, ADAD, AUDIT, DUDIT, Haschavvänjningsprogrammet, Motiverande samtal och Återfallsprevention.

Uppdaterad: 2017-05-08
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling