Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Näringsliv och livsmiljö

Näringsliv och förnyelse

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner. Det är ett av de industritätaste länen i landet med många små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad. Tillverkningsindustrin är central, både som arbetsgivare och som motor för export och handel. Utöver denna har länet en relativt varierad näringslivsstruktur där kunskapsintensiva näringar lyfts som ett prioriterat område i länets regionala utvecklingsstrategi.

Ett gott liv i en attraktiv region

Attraktivitet är en framgångsfaktor för hela länets utveckling. Kreativa uttrycksmöjligheter, bra jobb, kommunikationer och bostäder är viktiga tillgångar när det gäller att bygga vårt varumärke. Att attrahera människor att flytta hit, och få dem som redan bor här att vilja stanna kvar, innebär att möjligheterna växer för alla.

Inom området livsmiljö och attraktivitet ryms bland annat frågor som rör boende, landsbygdsutveckling, översiktsplanering, samhällsservice, miljö- och klimat samt kultur och natur för kraft, inspiration och rekreation.

Jönköpings län har en gemensam identitet som används för att marknadsföra regionen. Det är en identitet som samlar människor, företag och organisationer under ett och samma paraply.

Kontakt näringsliv

Karolina Borg
Strateg

036-32 45 36

Mikael Gustafsson
Strateg

+46 70-349 70 51

Kontakt livsmiljö

Lena Bohman
Strateg

+46 70-632 42 64

Projekt

Smart Housing Småland

Dokumentation

Studier och statistik, näringsliv och livsmiljö

Uppdaterad: 2017-05-12
Karolina Borg, Regional Utveckling