Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar ut vad som krävs för att Region Jönköping ska bli en framgångsrik och växande region fram till år 2025. I strategins båda målområden näringsliv och livsmiljö är arbetsmarknad och kompetensförsörjning viktiga framgångsfaktorer.

En attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv förutsätter tillgång på arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt behöver människors hälsa, delaktighet och möjlighet till ett livslångt lärande tryggas. Länets invånare ska ha möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling på alla nivåer över hela länet.

Kompetensförsörjning är ett av våra strategiska verksamhetsområden för utvecklings- och tillväxtfrågor. Vi har till uppgift att följa, analysera och agera utifrån vad som händer i omvärlden samt samordna utvecklingsinsatser som rör bland annat arbetsmarknad, utbildning och validering.

Vi har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till projekt som syftar till att förbättra arbetskraftsförsörjningen, öka kompetens- och utbildningsnivån samt stärka samordningen av arbetsmarknadens komptensförsörjning.

Ett av våra viktiga uppdrag från regeringen är att etablera och vidareutveckla en kompetensplattform för regional samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Här kan du läsa mer om kompetensplattformen.
Kompetensförsörjning (regionens webbplats, nytt fönster)

Under 2016 genomför Region Jönköpings län egna projektet "LYHS" - långtgående YH-samverkan i Småland samt påbörjar projektet "Förstärkt kompetensplattform", vilket pågår t.o.m. 2017.

Mer information

Nätverk och arenor

Annan information

Följ utvecklingen i Jönköpings län (regionens webbplats, nytt fönster)

Analys och presentationer

Efterfrågan YH-kompetenser 2017

Kontakt

Peter Johansson
Strateg

Jelena Trupina
Projektledare/Kompetensplattformen

Uppdaterad: 2017-06-09
Christofer Ahlberg, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion