Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rapporter och studier, arbetsmarknad och utbildning

Enligt kompetensplattformsuppdraget 2009 ska alla regioner/motsv. ta fram kompetensförsörjningsanalyser för utbildningsplanering på kort- och lång sikt. Dessa rapporter är mer av karraktären kunskapsunderlag, men kan fungera för utbildningsplanering på makronivå. Kortsiktiga behov får täckas av andra utbildnigsinsatser, t.ex YH.

Kompetensförsörjning

 

Statistik om arbetsmarknad och befolkning
 

Följ utvecklingen i Jönköpings län (Regionens webbplats, nytt fönster)

 

 

Uppdaterad: 2017-06-09
Christofer Ahlberg, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion