Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Internationellt samarbete

Vi lever i en värld av ständiga förändringar. Konkurrensen ökar och rörligheten är stor för människor, varor, tjänster och kapital. Vi lever i en tid när vi i allt högre grad delar vardagsfrågorna, inte bara med resten av Sverige, Norden, Östersjöregionen och Europa, utan med resten av världen. Det internationella perspektivet är och ska vara tydligt och ledande för Jönköpings län

Vi har till uppgift att följa, analysera och agera utifrån vad som händer i omvärlden samt samordna utvecklingsinsatser som rör internationella frågor och relationer.

Genom ökad kunskap om, och ett mera samordnat utnyttjande av, EU:s strukturfondsprogram och liknande möjligheter för projektverksamhet och projektfinansiering, kan vi skapa möjligheter till större strategiska satsningar inom regionen. Vi har tillgång till viktiga internationella aktörer som SydSam, Småland Blekinges regionkontor i Bryssel, EEN Enterprise Europe Network Jönköping, Invest Region Jönköping, Smålands Turism och Högskolan i Jönköping.

Sedan 2009 är vi dessutom värd för Europa Direkt, ett av Europeiska kommissionens informations- och kommunikationskontor i Europa.

 

Uppdaterad: 2015-01-23
Christofer Ahlberg, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion