Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

OECD och Territorial Review

Territorial Review är en gemensam studie av de fyra länen Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Kalmar. Rapporten ger bland annat svar på hur regionen kan utvecklas inom ett antal strategiska områden.

Studien fokuserar bland annat på skillnader i regionala förutsättningar och utvecklingsmönster. Slutsatserna presenteras i en rapport med bedömningar och rekommendationer. Rapporten kommer att vara ett inspel i dialogen med EU och med nationella företrädare. Den kommer också att vara ett kunskapsunderlag för hur regionerna kan utvecklas inom ett antal strategiskt viktiga områden. Läs och ladda ner rapporten till höger på denna sidan.

Fakta om OECD och Territorial Review
OECD har under 2011 lagt grunden till Småland och Blekinges Territorial Review. Ett stort antal nyckelpersoner i offentliga organisationer och företag i regionerna har deltagit i intervjuer och arbetat fram underlag. En konferens genomfördes i april där de första tendenserna och utgångspunkterna presenterades. Under den andra konferensen i november, levererade OECD slutsatser och rekommendationer.

December 2011 träffades ett 40-tal personer från OECD och Småland Blekinge i Paris. Där togs det formella beslutet att godkänna rapporten. Förutom OECD har även utvalda internationella experter, så kallade peer-reviewers, medverkat i genomförandet av studien.

OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra olika medlemsländers politik och policyer. OECD lyfter även fram lärande exempel inom olika områden.

Under 2008 gav den svenska Regeringen OECD i uppdrag att genomföra en Territorial Review för hela Sverige. OECD:s rekommenderar i rapporten bland annat att den regionala nivån i Sverige bör stärkas. OECD menar vidare att regionerna behöver ha en internationell utblick för att vara konkurrenskraftiga globalt. Sveriges regioner behöver därför, enligt regeringen, positionera sig och samarbeta internationellt för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Uppdaterad: 2015-01-07
Pontus Enghed, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion