Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

E-tjänster riktade till invånarna

Med samhällets allmänna digitalisering ökar förväntningarna på att en själv som medborgare har möjlighet att meddela sig med socialtjänsten och kan ta del av och tillföra uppgifter om sin egen situation och hälsa, oberoende av tidpunkt på dygnet och var man befinner sig.

E-tjänster inom socialtjänst, vård och omsorg ska vara utformade efter målgruppens behov och förutsättningar. De ska vidare vara ett komplement till andra former av service och kontakter med socialtjänsten för medborgarna, men också för att effektivisera verksamheten.

Exempel på e-tjänster inom socialtjänsten kan vara att ansöka om olika former av bistånd digitalt eller att kunna läsa sin journal, sitt ärende, eller sin genomförandeplan.

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling