Region Jnkpings ln E-utveckling i Jönköpings län
plus.rjl.se/e-utveckling

Effektiv e-utveckling

E-utvecklingsrådet i Jönköpings län har tagit fram en nationell guide för effektiv regional samverkan inom e-utveckling. Guiden riktar sig i första hand till kommuner som ska inleda regionalt samarbete eller till dem som vill utveckla sitt samarbete. Guiden bygger på faktainhämtning, studier av regionala samverkansorganisationer och intervjuer med företrädare för dessa. Den har tagits fram tillsammans med Högskolan i Jönköping. Vinnova har stått för finansiering.Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling

– Vi ser att kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav på den offentliga sektorns välfärdstjänster. E-utveckling och digitalisering ger mycket stora möjligheter till både effektivisering och rationalisering som frigör resurser till kärnverksamheten, säger Janne Dicander före detta ordförande för e-utvecklingsrådet i Jönköpings län.

– En utmaning är att alla kommuner inte har möjlighet eller resurser att driva e-utvecklingen själva. Därför är regional samverkan både önskvärd och nödvändig. Analysen i guiden visar att det inte hänt så mycket inom området ännu, fortsätter Janne.

Guiden beskriver pågående nationella projekt inom e-utveckling och hur regioner och kommuner kan dra nytta av dessa. Guiden innehåller även en enkel metod för att komma igång med det regionala arbetet samt ger både exempel och förslag på olika samarbetsformer.

– En vidareutvecklad e-förvaltning främjar innovationskraften i samhället. Guiden bidrar till utvecklingen inom e-utvecklingsområden genom ett ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte, säger Madeleine Siösteen-Thiel på Vinnova.

– För att lyckas med den angelägna och nödvändiga e-utvecklingen i kommunerna, är regional samverkan nödvändig. Genom guidens exempel på samarbeten och förtydligande av regelverk får läsaren en ökad kunskap och inspiration inför start eller utveckling regional samverkan, säger Per Mosseby, ansvarig för SKL CeSam.

 

Kontakt

Jan Pihl
Ordförande & projektkoordinator E-utvecklingsrådet

+46 072 517 86 93

Ulf Seigerroth
Docent, Forskningsledare, JTH

Arbetstelefon: 036-10 17 85
Mobiltelefon:070-347 88 01

Uppdaterad: 2015-09-18
Jan Karlsson Pihl, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion