Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Medverkans- och Utställningsersättning, MU-avtal

MU-avtalet (Medverkans- och Utställningsersättning) är ett statligt ramavtal som började gälla den 1 januari 2009. Region Jönköpings län följer MU-avtalet (enligt Kulturrådets tokning) och vill uppmuntra andra aktörer att göra detsamma. Ramavtalet ska följas då en konstnär ställer ut eller på annat sätt, bjuds in för att medverka.

MU-avtalet har tagits av staten och konstnärernas riksorganisation KRO, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund och i samråd med Kulturrådet.

Utställningsersättningen kan betraktas som en ersättning för upplåtelse av konstnärens visningsrätt (upphovsrättsersättning).

Ramavtalet pekar på hur en förhandling bör gå till och hur ett avtal bör slutas mellan den utställande konstnären och en arrangören i samband med en utställning.

Ramavtalet ger också riktlinjer gällande den ekonomiska ersättningen för den utställande konstnären, för att dennes verk visas under en utställning.

 

Uppdaterad: 2015-10-02
Dan Nilsson, Kultur och utveckling