Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Stöd till regionala utvecklingsprojekt

Ett viktigt verktyg för att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är vår möjlighet att ge ekonomiskt stöd till program och enskilda projekt inom de strategiska utvecklingsområdena. Vi driver dessutom egna utvecklingsprojekt och ger råd och information till projektägare i länet som söker projektmedel från EU:s strukturfonder.

Utvecklingsmedel kan i huvudsak sökas av offentliga aktörer, organisationer och föreningar. Enskilda personer eller privata företag kan endast undantagsvis söka stöd. Stöd kan enbart lämnas till insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats.

Besök vår utvecklingswebb för information om vilka möjligheter som finns för stöd till regionala utvecklingsprojekt:

 https://utveckling.rjl.se 
 

2017-02-28
Viktig information:

Angående projektstöd för regionala utvecklingsprojekt från Regional Utveckling under 2017

 

Projektansökningsomgången för nya regionala utvecklingsprojekt under våren 2017 är stängd då alla medel som funnits tillgängliga är intecknade.

Till hösten kommer troligen specifika utlysningar inom uppkopplad industri och nya material samt hållbara transporter finnas tillgängliga men även dessa medel är begränsade. Under 2015 och 2016 har ett stort antal projekt beviljats stöd för tre år framåt. Vi ser det som positivt att det nu pågår ett stort antal spännande projekt i regionen som bidrar till tillväxt och utveckling.

 

De aktörer och organisationer som redan lämnat in ansökningar och/eller fört en nära dialog med handläggare hos Regional Utveckling kan komma i fråga för projekttilldelning, men nya ansökningar är inte möjligt under våren. Om du bär på en projektidé och söker finansiering för slutet av 2017 eller 2018 så bör inriktningen på projektidén vara inom uppkopplad industri och nya material samt hållbara resor och transporter.

 

 

Förutom stöd till regionala utvecklingsprojekt ger vi även stöd till:

  • Stöd till extern konsultinsats

  • Stöd till kommersiell service

  • Stöd till anläggning av kanalisation (Medlen för stödet är dock slut och inga nya ansökningar kan därför beviljas)

Mer information om dessa kan du läsa om på  https://utveckling.rjl.se 

 

 

 

 

Kontakt

Anna Sickeldal
Projektansvarig

Tel: 0730-83 93 15

Mer information

RUS - Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping > 2025

Regionalt serviceprogram Jönköpings län 2014-2018

Uppdaterad: 2017-02-28
Elisabet Eriksson, Regional Utveckling