Region Jnkpings ln E-utveckling i Jönköpings län
plus.rjl.se/e-utveckling

E-utvecklingsrådet:

E-arkiv Jönköpings Län

Ett e-arkiv är ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. Vi har i flera tusen år arkiverat och bevarat information i olika format, allt från sten till trä till papper. I e-arkivet är de digitala allmänna handlingarna frikopplade de system, i vilka de skapats.

E-arkivet innehåller funktioner för inleverans, arkivering, lagring, gallring, administration, återsökning och utlämnande. I dagens samhälle skapas den mesta informationen digitalt och bör därför även bevaras digitalt.

De flesta kommuner har ett stort antal verksamhetssystem varav många är ålderstigna och behöver stängas ner. Behovet av att kunna återsöka informationen i systemen gör att de måste upprätthållas, ofta till höga kostnader utan att de egentligen, i dag, används till mer än datalagring och återsökning.

Genom att lagra informationen på ett strukturerat och standardiserat sätt kan systemen stängas ner vilket minskar kostnader och frigör resurser.

I Jönköpings län har de tretton kommunerna beslutat att köpa in ett e-arkiv tillsammans. Detta projekt drivs av e-utvecklingsrådet och under 2016 kommer ett e-arkiv köpas in i länet.

 

Effektmål

2016

Ett gemensamt e-arkiv för kommunerna i Jönköpings län.

Det finns en gemensam organisation som stödjer hela regionen i e-arkivfrågor.

 

2017

Kommunerna stänger ner flera åldersstigna system.

Den digitala informationen bevaras och lagras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

 

2018

Enskilda och forskare kan enkelt söka och få ut information i e-arkivet som tidigare inte varit tillgänglig.

Kontakter i kommunerna

Kontakt

Ritva Svensson
Koordinator, E-arkiv Jönköpings Län

+46 72-205 15 70

Förstudie och rapporter

Uppdaterad: 2017-02-06
Ritva Svensson, Kundleverans, IT-centrum