Region Jnkpings ln E-utveckling i Jönköpings län
plus.rjl.se/e-utveckling

E-utvecklingsrådet:

Kontaktcenter

Kommunikationen med medborgare, föreningsliv och näringsliv ska kunna ske på ett modernt, effektivt och intuitivt sätt. Det ska kunna ske via tydligt förmedlade kanaler. Vi ska bygga upp våra kontaktcenter tillsammans på ett likvärdigt sätt.

Effektmål

  • Kommuner som inför kontaktcenter har gemensamma system för kontaktcenter-ärenden, för kostnadseffektiv förvaltning.
  • Gemensamt metodstöd för implementering används av kommuner som ska införa kontaktcenter.
  • Kommunerna vikarierar för varandra, vid t. ex. sjukdom eller ledighet.
  • Vi mäter effektivisering på samma sätt inom regionen och kan enkelt jämföra värden och därmed sprida de åtgärder som ger mest önskat resultat.

Kontakt

Jan Pihl
Ordförande & projektkoordinator E-utvecklingsrådet
jan.karlsson.pihl@rjl.se
+46 72-574 92 13

Uppdaterad: 2015-04-08
Jan Karlsson Pihl, Regional Utveckling